Informace o nás

MUDr. Ivana Podrapská

  • Po vykonání atestace z interního lékařství jsem absolvovala v roce l990 specializační atestaci v oboru diabetologie.
  • Od té doby pracuji v diabetologické ambulanci a léčím pacienty s cukrovkou/diabetes mellitus/
    a s metabolickým syndromem.
  • Poskytuji péči pacientům s diabetem všech typů, užívají tablety nebo si aplikují inzulin, dle závažnosti onemocnění, je jim poskytnuta edukace - diabetická dieta a úprava životního režimu.
  • Rovněž sleduji a léčím pacientky v těhotenství s gestačním diabetem.
  • Cukrovka je celoživotní onemocnění, ale díky léčbě a dodržování doporučeného životního stylu
    lze prožít plnohodnotný život.